สร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของเรา
02-136-1770

ธันเดอร์เลเซอร์ ประเทศไทย

Materials all materials-all
Location:Home > Materials all > Laserschneiden, Lasermarkieren und Lasergravieren von Styrol-Acrylnitril, SAN
Image-1

Thunder Laser Video


How to choose a reliable laser cutter

WATCH NOW
▷ How to choose a reliable laser cutter
laser parametes

Thunder Laser Video


Laser Samples Parameters

WATCH NOW
▷ Laser Samples Parameters

Laserschneiden, Lasermarkieren und Lasergravieren von Styrol-Acrylnitril, SAN

Release Time:2016/06/08 Materials all Browsing Times:724

Wirtschaftliche Bearbeitung durch CO2-Lasersysteme

•Lässt sich gut mit CO2-Lasern schneiden und markieren

•Kein Einspannen oder Fixieren des SAN notwendig

•Keine Krafteinwirkung beim Schneiden, Gravieren und Markieren – daher keine mechanische Beanspruchung des Materials

•Spanloses Laserschneiden und Lasergravieren

•Filigrane Konturen durch Laserbearbeitung möglich